Gancio Slot S-T20 FlexiTab (SMV-T201B) S-T21 FlexiTab (SMV-T211B)

Dim: 50 x 50 mm
Adesivo: 30 mm
Spessore: 381 u
Pcs per blocchetto: 10
Pcs per sacchetto: 50 blocchetti (500 pcs)
Pcs per box: 10 sacchetti (5.000 pcs)
Confezione: 4 box (20.000 pcs)
Peso max. consigliato: 226 gr.

Gancio Slot 2-20 (26V-202C) - 2-21 (26V-212C)

Dim: 50 x 51mm
Adesivo: 34 mm
Spessore: 508 u
Pcs per scatola: 5.000
Confezione: 1 scatola (5.000 pcs)
Peso max. consigliato: 793 gr.

Gancio Slot 2-16 (26V-1611) - 2-18 (26V-1811)

Dim: 50 x 43mm
Adesivo: 25 mm
Spessore: 381 u
Pcs per scatola: 5.000
Confezione: 1 scatola (5.000 pcs)
Peso max. consigliato: 566 gr.

 

Gancio Slot 2-01 (26V-0116) - 2-03 (26V-0316)

Dim: 41 x 34mm
Adesivo: 19 mm
Spessore: 381 u
Pcs per scatola: 5.000
Confezione: 1 scatola (5.000 pcs)
Peso max. consigliato: 453 gr.

Gancio Slot 2-00 (26V-0013) - 2-02 (26V-0213)

Dim: 41 x 28mm
Adesivo: 9 mm
Spessore: 381 u
Pcs per scatola: 5.000
Confezione: 1 scatola (5.000 pcs)
Peso max. consigliato: 283 gr.